Pata mafunzo katika mazingira bora na salama

Mazingira mazuri na yakisasa kwa ajiri ya kujifunzia na kujisomea

class room 1
Darasani
Computer lab
Darasa la computer
Madarasa
Computer lab
Darasa la computer